ติดต่อวิทยาลัย

17. 01. 10
posted by: webmaster
Hits: 1658

paratsatan1

 
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์

17 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

Phone: 055 416879 

Phone: 055 444050 | 08-4815-0644

Fax:  055 444 050

E mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
mapupc1