วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสักการะอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหักเพื่อความเป็นสิริมงคล ในงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดประจำปี 2560

17. 01. 10
posted by: webmaster
Hits: 280