นายจีรพัฒน์เจี้ยมกลิ่น

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ 

                  

           

    

นายวิเศษนุกูลจิตร

รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

        

นางสาวอาทิตยาผาทอง

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษานักศึกษา
 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top
Upc 2563 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework