สถานที่ตั้ง                                                       

 วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์

ตั้งอยู่เลขที่ 17 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์  53000

พื้นที่ปลูกสร้างบนที่ดินราชพัสดุ โฉนดที่ดิน 27 เลขที่ 211/252 มีพื้นที่ 16 ไร่ 2 งาน 92 ตารางวา

ลักษณะพื้นที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า  ค่อนข้างคางหมู  กว้าง  104  เมตร ยาว 220 เมตร

 ทิศเหนือติดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  (สมุดหมายเหตุรายวัน. วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์  2538:1)

โทรศัพท์หมายเลข 0-5541-6879  โทรสารหมายเลข  0-5544-4050

 

 

 

 

ชื่อสถานศึกษา     วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์                                             

ชื่อภาษาอังกฤษ  Uttaradit  Polytechnic  College                                              

ที่ตั้งสถานศึกษา   ตั้งอยู่เลขที่ 17  ถนนอินใจมี  ตำบลท่าอิฐ  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  รหัสไปรษณีย์  53000

                                               

          ตำแหน่งที่ตั้ง                                                   

                   ทิศเหนือ          ติดถนนอินใจมี                     

                   ทิศใต้                       ติดแขวงการทางอุตรดิตถ์                    

                   ทิศ ตะวันออก             ติดโรงเรียนอุตรดิตถ์                         

                   ทิศตะวันตก                ติดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์                      

                                     

มีอาคาร  รวมทั้งสิ้น   21  หลัง    มีห้องทั้งสิ้น   121  ห้อง  ได้แก่

                                            

 1. อาคาร 4 ชั้น                    จำนวน    1 หลัง     21  ห้อง                       

 2. อาคารวิทยบริการ              จำนวน    1 หลัง     7   ห้อง              

 3. อาคารพณิชยการ              จำนวน    1 หลัง     12  ห้อง                       

 4. อาคารอำนวยการ              จำนวน    1 หลัง     15  ห้อง

 5. อาคารเฉลิมพระเกียรติ       จำนวน    1  หลัง     20  ห้อง                       

 6. โรงงานไฟฟ้ากำลัง           จำนวน     2 หลัง     11   ห้อง                       

 7. โรงงานเทคนิคยานยนต์     จำนวน    3  หลัง     16   ห้อง                       

 8. โรงงานอิเล็กทรอนิกส์       จำนวน    1  หลัง     6    ห้อง             

 9. โรงงานเทคนิคพื้นฐาน       จำนวน    1  หลัง      1   ห้อง                      

 10. โรงยิม                           จำนวน    1  หลัง     1    ห้อง                       

 11. อาคารอเนกประสงค์          จำนวน    2  หลัง     3    ห้อง                       

 12. โรงอาหาร                      จำนวน    1   หลัง     1    ห้อง                       

 13. หอประชุม                      จำนวน    1    หลัง                       

 14. ห้องน้ำ                          จำนวน    3    หลัง     4   ห้อง

 15. ป้อมยาม/ห้องพักครูเวร    จำนวน      1   หลัง     3    ห้อง

 ตำแหน่งสถานที่ตั้งภายในวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์

 

 

Go to top
Upc 2563 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework