วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ 

Call : 055416879 

Uttaradit Polytechnic College

Category: /

 วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์                                                 

ตั้งอยู่เลขที่ 17 ถนนอินทร์มีตำบลท่าอิฐอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  รหัสไปรษณีย์ 53000

Design by: www.diablodesign.eu