แทบเมนูข้างซ้าย

 

นายจีรพัฒน์  เจี้ยมกลิ่น

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์

 
 
 à¸£à¸¹à¸›à¸ à¸²à¸žà¸—ี่เกี่ยวข้อง

 

 

 วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์                                                 

ตั้งอยู่เลขที่ 17 ถนนอินทร์มีตำบลท่าอิฐอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  รหัสไปรษณีย์ 53000